Divadlo z chatrče opäť vystúpi v Starom Meste

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto pozýva všetkých Staromešťanov, ako aj návštevníkov mestskej časti, na hudobné vystúpenie Divadla z chatrče z rómskej osady v Moldave nad Bodvou.

V rámci Kultúrneho leta 2011 vystúpia mladí divadelníci s hudobným programom zostaveným z krásnych rómskych piesní (tradičných aj súčasných), ktoré prednesú spôsobom im vlastným plným citu, elánu a prirodzeného talentu

1.augusta o 18.00 a 2. augusta  o 16.00 hod.

vždy v altánku na Hviezdoslavovom námestí.

Vystúpenie organizuje mestská časť v spolupráci s EQUITY, o.z. a ETP Slovensko.

V rómskej osade v Moldave nad Bodvou vzniklo v roku 2009 rámci aktivít miestneho komunitného centra financovaného neziskovou organizáciou ETP Slovensko divadlo mladých Rómov. Ide o divadelníkov, ktorí nemali v živote šancu vidieť skutočné divadlo. Aj napriek tomu hrajú a spievajú o ich vlastnom živote na okraji záujmu spoločnosti. Autorom scenárov je rómska komunitná pracovníčka Irma Horváthová. Predstavenia sú sprevádzané rómskymi piesňami s textami upravenými pre potreby divadla.

Vystúpenia majú silný emotívny náboj, ktorý je schopný veľmi účinne odovzdať pozitívny odkaz rómskych osadníkov majoritnej spoločnosti a bojovať proti stereotypom a xenofóbii.

 

www.staremesto.sk