Detský park

Projekt s názvom Detský park – Mš 5RPII realizovala komunita žijúca v lokalite 5RPII, sformovaná do neformálnej skupiny „Vašo sikade čhave“ pod vedením Igora Horvátha. Pri zrekonštruovanej budove Materskej škôlky na bývalom vyhradenom priestore pre skládku paliva pre kotolňu, ktorá je dnes už minulosťou, bol vytvorený detský park s názvom Slniečko.

Miestna komunita svojou prácou vytvorila hodnotné dielo, pekné drevené lavičky, domček na hranie, hojdaciu lavicu, hojdačku pre malé deti, mostík na udržiavanie rovnováhy, drevené sedačky pre deti, drevený vláčik a pre rodičov drevené lavice. Park bol doplnený plastovými pieskoviskami a šmýkačkou, zakúpenými z finančných prostriedkov Nadácie otvorenej spoločnosti (NOS-OSF) prostredníctvom Programu REI.

„Detský park Slniečko bol slávnostne otvorený v októbri minulého roku (2004) za účasti starostu obce p. Blišťana, a Slávky Mačákovej, predsedníčky Združenia členov Fondu TVOJ SPIš, poslancov obce a miestnej tlače.“

Erika Sabová, riaditeľka Mš 5RPII