Detský park Slniečko

Milá slávnosť sa uskutočnila 6. októbra 2004, keď v dopoludňajších hodinách bola slávnostne prestrihnutá páska na bráne detského parku Slniečko. Táto slávnosť sa uskutočnila za prítomnosti starostu obce pána Miroslava Blišťana, riaditeľky Programu TVOJ SPIš a Fondu TVOJ SPIš, ETP Slovensko pani Ing. Slávky Mačakovej PhD, za poslancov sa zúčastnila pani Ing. Mária Zacharová, zástupcovia tlače, občania žijúci v tejto lokalite.

Od rána už zneli celým priestranstvom pekné rómske pesničky, pestro vyzdobený park šarkanmi a balónikmi lákal malých i veľkých. Deti boli zvedavé, čo pekné pre nich rodičia vytvorili a rodičia, ako sa to všetkým bude páčiť. Aj okolie materskej školy sa skrášlilo. Pribudlo pekné oplotenie, vďaka finančnej podpore obce v tomto projekte.

V úvodnom prejave a privítaní milých hostí, poďakovala riaditeľka Mš všetkým, ktorí podali pomocnú ruku pri realizovaní toho krásneho projektu za finančnú a materiálnu pomoc.

Fond TVOJ SPIš ponúkol aj v 5. grantovom kole možnosť realizovať malé projekty, ktoré prinesú úžitok, skrášlenie ako aj zveľadenie našej obce. Do grantového kola podali projekt aj rodičia detí z Mš 5RPII, ako neformálna skupina Vašo sikade čhave, pod vedením Igora Horvátha. Chceli vytvoriť a vybudovať detský park pre svoje deti.

Svojou prácou vytvorili hodnotné dielo, pekné drevené hojdačky, domček na hranie, hojdaciu lavicu, hojdačku pre veľmi malé deti, mostík na udržiavanie rovnováhy, drevené sedačky pre deti, drevený vláčik a pre rodičov drevené lavice. Park je doplnený plastovými pieskoviskami a plastovou šmýkačkou, zakúpených z finančných prostriedkov Nadácie otvorenej spoločnosti z programu REI.

Detský park je realizovaný pri budove Mš 5RPII na bývalom vyhradenom priestore pre skládku pevného paliva pre bývalú kotolňu, dnes už materskú školu. Terén bol veľmi nerovný s betónovým podkladom. Vďaka materiálnej pomoci pri realizovaní detského parku bolo ušetrených 9 612,- Sk a za finančnej podpory Nadácie otvorenej spoločnosti z programu REI sumou 15 000,- Sk mohlo sa započať aj asfaltovanie detského parku. Pekným asfaltovým povrchom aj využitie detského parku je väčšie, veď malé dievčatká s detskými kočiarikmi sa nemusia hrať mimo parku, nájdu si svoje miesto aj chlapci s loptami či bicyklami. Park SLNIEČKO sa zasa v zime môže zmeniť na krásnu ľadovú plochu pre zimné radovánky.

A čo dodať? Verím, že v spolupráci s mnohými, ktorí to pochopili, že aj vlastnou prácou a svojim pričinením sa dá vytvoriť pekné dielo, práca, ktorá bude každého hriať, že sa vytvoria aj ďalšie projekty na skrášlenie a zlepšenie prostredia a pribudnú aj ďalší nadšenci pre prácu ako je pán Igor Horváth, ktorému aj touto cestou vyslovujem úprimné poďakovanie.

Erika Sabová, riaditeľka Mš 5RPII, Rudňany