Deti z Ostrovian zažili výnimočný deň v Košiciach

Štvrtý jún bol pre 9 detí a ich mentorov z Komunitného centra Ostrovany výnimočný deň. Po celoročnom zapájaní sa do aktivít organizovaných občianskym združením ETP Slovensko ich čakala odmena v podobe výletu do Košíc. Mohli si užiť cestu vlakom či atmosféru historického centra Košíc. Hlavnou aktivitou však bola návšteva Slovenského technického múzea a ich expozície Vedecko-technického centra pre deti a mládež.

Po prvotnom otáľaní sa všetci s vervou pustili do objavovania, riešenia hlavolamov a hrania sa. Hodina ubehla veľmi rýchlo a už sa ozývali hladné brušká. Preto sa všetci presunuli do reštaurácie a pochutili si na skvelom obede. Nasledovala ešte zmrzlina v centre, oddych v parku a napokon cesta vlakom späť do Šarišských Michalian. Bol to naozaj výnimočný deň strávený s výnimočnými ľuďmi. Financovaný bol ako Malý projektový zámer z Európskeho sociálneho fondu ako súčasť národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorý organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.