Deti z nášho komunitného centra zožali veľký úspech

V mesiaci jún aktivity prebiehali podľa plánu. Podarilo sa nám splniť plán na tento mesiac. 25. júna sme zorganizovali kultúrno-spoločenskú aktivitu v obnovených priestoroch komunitného centra. Pozvali sme rodičov, poslancov obecného úradu na spoločensko-kultúrnu akciu, ktorú pripravili spoločne deti zo speváckeho krúžku a predškolského klubu. Program tvorila výstava tvorivých prác detí z predškolského klubu. Lektor prezentoval svoju vzdelávaciu aktivitu počas školského roka a všetci účastníci boli príjemne prekvapení tým, aké sú deti v predškolskom klube šikovné, čo všetko sa naučili. Členovia speváckeho krúžku predviedli svoje nové piesne, ktoré mali možnosť prezentovať v Slovenskom rozhlase v Bratislave. Návštevníci akcie boli veľmi spokojní s pripraveným programom a mali príjemný dojem z výsledkov detí ktoré získali počas školského roka.