Deti z KC Košice – Šaca majú za sebou týždeň plný aktivít

V komunitnom centre v Košiciach – Šaci sa 12. júna konala Kreatívna dielňa, ktorú pre deti prichystala mentorka Irena Martineková. Deti si vyskúšali maľovanie na sklo, výrobu papierových kvietkov či kreslenie na tričká. Všetko, čo deti počas kreatívneho popoludnia vytvorili, si zobrali so sebou domov.

Týždeň plný zážitkov však pre ne kreatívnym popoludním nekončil. V sobotu 14. júna sa totiž vďaka mentorke Lenke Sopkovej 11 detí z KC Košice – Šaca vybralo na výlet na Alpinku, kde spoločne strávili celý deň v prírode. Pripravená nebola len opekačka, ale tiež lezenie v Tarzánii, futbal či volejbal. Po ukončení športových aktivít čakala na deti malá odmena.

Obidve aktivity boli financované ako Malé projektové zámery z Európskeho sociálneho fondu ako súčasť národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorý organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.