Deň v komunitných centrách s manželkou nemeckého veľvyslanca

V utorok, 14.1.2014, sme mali možnosť predstaviť činnosť a aktivity ETP Slovensko manželke nemeckého veľvyslanca v SR, pani Maryann Schmunk. Problém boja so sociálnym vylúčením a chudobou je jej blízky, keďže sama má skúsenosti s rozvojovou prácou v Juhoafrickej republike v období priamo po skončení apartheidu.

Bohatý deň začal návštevou komunitného centra v Moldave nad Bodvou, kde mala pani Schmunk možnosť zúčastniť sa na predškolskej príprave detí a doučovaní starších detí. V rozhovore s vedúcou komunitného centra Irmou Horváthovou sa podrobne zaujímala o život komunity a aktivity, ktoré ETP Slovensko v lokalite realizuje. Neskôr sa tiež vybrala do samotnej osady Budulovská, rozprávala sa s klientmi a navštívila aj ich príbytky.

Ďalšou zastávkou bolo komunitné centrum v Košiciach – Šaci, po ktorej nasledovala návšteva Základnej školy vo Veľkej Ide, kde s veľkým záujmom sledovala priebeh výučby pomocou Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania v školskom klube. Poslednou zastávkou pani Maryann Schmunk bola obec Rankovce, kde sa zaujímala najmä o projekt Budujeme nádej, pozrela si domčeky postavené Rómami a informovala sa o možnostiach rozširovania projektu.

Tento deň bol skutočne obohacujúci pre obe strany. Pani Schmunk prejavila záujem pomôcť pri organizácii návštevy ďalších zahraničných diplomatov, pretože verí, že by to pre nich mohlo byť rovnako zaujímavé a tiež ponúkla ETP pomoc pri získavaní prostriedkov zo súkromného a mimovládneho sektora v Nemecku. Za prejavený záujem a ponúknutú pomoc, ako aj za materiálnu podporu našich klientov vo forme oblečenia, ktoré pani Schmunk so sebou priviezla, ďakujeme a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie.