Deň Rómov 2017

Medzinárodný deň Rómov si pripomenuli a uctili aj v našich komunitných centrách.

Deň Rómov ako oslavu rómskej kultúry a jej vplyvov na hudbu, divadlo, literatúru, tanec a vôbec európsku kultúru, vyhlásili v roku 1990 na 4. kongrese Medzinárodnej rómskej únie (IRU).

Starej Ľubovni-Podsadku oslavu sviatku zorganizovala  ZŠ Podsadek v spolupráci s ETP Slovensko. Na začiatku sme si formou prezentácie povedali niečo o histórii Rómov. Ako prvý na pódiu zanôtil podmanivým hlasom malý Kristián z nášho klubu zo svojou staršou sesternicou. Po  scénke o statkárovi a jeho lúke plnej kvetov, kde účinkovali budúce učiteľky dve Barborky a Agneska, sa javisko roztancovalo rómskymi tancami a modernými tancami pod vedením Erika Dunku a jeho súboru. Do programu sa zapojila aj rómska gospelová kapela z Podsadku. Celé kultúrne podujatie moderovali dve šarmantné učiteľky. Medzi pozvanými hosťami bol viceprimátor mesta Stará Ľubovňa, riaditeľ úradu práce v Starej Ľubovni, riaditeľka ZŠ  Komenského v Starej Ľubovní, zástupcovia Súkromnej strednej školy Biela Voda, ktorá pôsobí v Podsadku a mnoho ďalších. Na záver sa prítomným prihovorila riaditeľka ZŠ Podsadek. Po programe sa všetci spoločne presunuli do školy, kde sa ochutnávali tradičné rómske jedlá, ako napríklad goja.

Rankovciach Deň Rómov pripravil Klub rodičov pri komunitnom centre ETP pod vedením Moniky Sinuovej. O program sa postarali ženy z Klubu rodičov, deti zo školského klubu,  Schopné deti a piataci zo vzdelávacej aktivity Nové horizonty. Ženy si pripravili si scénku  o rómskych pytačkách, krátky zostrih básní rómskych autorov predniesli deti zo školského klubu, rozprávku O domčeku zahrali Schopné deti pod vedením mentorovaných chránencov Evy Turtákoej, Ľubomíry a Adriany Gáborových a Natálie Turtákovej a zatancovali aj rómsky tanec. Celý program hudobne podfarbili chlapci z Hudobného krúžku. Ako hostia sa zúčastnili starosta obce Rankovce Stanislav Hada, starosta z Luníka IX Marcel Šaňa s manželkou, redaktorka Jarmila Vaňová, ktorá celý program zdokumentovala a krátky report z neho odvysiela televízia. Bolo to veľmi pekné stretnutie rómskej komunity v Rankovciach. Sme vďační za finančnú podporu obce a za morálnu podporu ostatných organizácií v obci.