Deň plný dobrých riešení

V piatok, 6. júna, zorganizovalo občianske združenie ETP Slovensko mobilný seminár pre pozvaných predstaviteľov zahraničných veľvyslanectiev na Slovensku, Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Humanitárneho programu LDS a tiež zástupcov Úradu vlády SR.
Na seminári sa zúčastnili  pán Christian Lepage, veľvyslanec Belgicka, pán Theodore Sedgwick, veľvyslanec USA, pani Inga Magistad, veľvyslankyňa Nórska, pani Bernarda Gradišnik, veľvyslankyňa Slovinska, pán Ivan Ivančin, riaditeľ odboru riadenia a implementácie švajčiarskeho finančného mechanizmu z Úradu vlády SR, pán Dave Green, zástupca Agentúry kanadskej pohraničnej služby, pán Ivan Bašnák, politický špecialista z Veľvyslanectva USA, pani Mária Kadrliaková, politická tajomníčka zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, pani Michaela Maráková, tajomníčka pre politické, európske a mediálne záležitosti z Veľvyslanectva Holandského kráľovstva, pán a pani Millerovci, Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní, Slovenské humanitárne služby.

Celodenný program sa začal v Košiciach, odkiaľ autobus odviezol všetkých účastníkov na prvú zastávku: k svojpomocne postaveným domom v obci Rankovce. Keďže počasie bolo príjemné, stretnutie sa konalo na kopci pri domčekoch. O tom, ako prebiehala výstavba, čo všetko museli klienti splniť, aby sa mohli stať súčasťou projektu, a čo ich ešte v tomto roku čaká, porozprávala prítomným Eva Zelizňáková, koordinátorka programu bývania ETP Slovensko. Do diskusie o projekte sa zapojili aj Monika Beňová, poslankyňa OcZ Rankovce a evanjelická farárka, Františka Ondrášiková a František Turták, terénni sociálni pracovníci a Ivana Galdunová, klientka programu bývania ETP Slovensko. Pozvaných hostí projekt Z chatrče do 3E domu zaujal a množstvo otázok smerovali aj na tému možnosti zamestnania a pracovnej inklúzie obyvateľov obce.

Druhou zastávkou mobilného seminára bola obec Veľká Ida. Najprv hostia navštívili komunitné centrum, kde práve prebiehala predškolská príprava detí. O aktivitách, ktoré ETP Slovensko pravidelne realizuje v 10 komunitných centrách, porozprávala Michaela Csalová, zástupkyňa riaditeľky združenia. Neskôr, na pozvanie starostu obce Júliusa Beluščáka, sa zúčastnení  presunuli do veľkej zasadačky, ktorá sa rovnako ako komunitné centrum nachádza v budove miestneho kaštieľa. Starosta si pre hostí pripravil krátky úvod o histórii a súčasnom stave obce a po krátkom občerstvení sa malou prechádzkou cez park prítomní presunuli do Základnej školy Veľká Ida. Hneď na úvod si riaditeľka školy, Terézia Besterciová, pripravila prezentáciu, v ktorej porozprávala aj o tom, akým spôsobom na škole prebieha vzdelávanie v špeciálnych triedach. Martin Vavrinčík a Simona Šimková prezentovali pilotný projekt Učme sa učiť sa, ktorého podstatou je vzdelávanie pomocou metódy Feuersteinovho Inštrumentálneho obohacovania. Keďže detičky z Feuersteinovho klubu už netrpezlivo očakávali návštevu,  hostia sa na chvíľu stali priamymi účastníkmi vyučovania, ktoré vedie trojica pedagógov, Mária Heveriová, Vladimír Horváth a Natália Pilipčuková.

Tretím miestom, ktoré pozvaní predstavitelia veľvyslanectiev v rámci seminára navštívili, bola Moldava nad Bodvou. Priamo v osade Budulovská ich v komunitnom centre privítala vedúca KC, Irma Horváthová a chlapci – členovia Divadla z chatrče. Tí pozdravili hostí spôsobom, ktorý  im je najbližší – hrou na gitare a spevom. Po návšteve osady sa poslednou zastávkou stalo Múzeum vín v meste Moldava nad Bodvou, kde sa k hosťom pripojil primátor mesta, pán István Zachariaš. Po malom občerstvení sa už skupinka presunula na letisko v Košiciach, mnohých totiž čakal večerný let do Bratislavy.

Spoločné stretnutie prinieslo mnoho nových inšpirácií a ponúknutých možností, ktoré môžu pomôcť zlepšiť budúcnosť ľudí žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách.

Všetkým hosťom, ktorí prijali naše pozvanie, ďakujeme za príjemne strávený deň a nové podnety.

PROGRAM ŠVAJČIARSKO-SLOVENSKEJ SPOLUPRÁCE SWISS-SLOVAK COOPERIATION PROGRAMME