Deň Rómov

V našej obci sa už po druhý krát organizoval deň Rómov, ktorý sa uskutočnil dňa 9. apríla 2010. Starosta obce poveril kultúrne stredisko a komunitné centrum, ktoré je pod vedením neziskovej organizácie ETP Slovensko aby celú udalosť zorganizovali spoločne. Program pozostával z vystúpení našich detí, ktoré navštevujú tanečný krúžok a predškolskú prípravu v rámci projektu Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku.Obecenstvo vystúpenie detí obdarovalo obrovským potleskom. Požiadali sme aj žiakov 8. ročníka zo slovenskej základnej školy, aby vystúpili s predstavením divadelnej hry s názvom Dôchodok show. Mladí sa opytovali starých ľudí ako sa im darí v starobinci. Každý snažil ukázať, že ešte nie je na zahodenie. Boli takí čo tancovali, recitovali, brejkovali, spievali. Každý z nich tvrdil že on je najlepší. Nakoniec sa im spoločne podarilo ukázať, že aj starí ľudia majú svoje miesto v dnešnom svete. Naše pozvanie prijali aj pani Mgr. Alena Horváthova z úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity v Rimavskej Sobote a kolegyňou. Dňa Rómov sa zúčastnila aj naša kolegyňa z komunitného centra vo Veľkom Blhu, pani Monika Sendrejová. Prekvapením podujatia bola úžasná hudobná skupina Sendrejovci z Kokavy nad Rimavicou. Návštevnosť podujatia nás príjemne prekvapila, lebo prišlo približne 300 hostí. Sme veľmi spokojní, že náš malý program sa každému páčil.