Deň obce

V mesiaci august v komunitnom centre vo Veľkom Blhu prebiehali všetky aktivity podľa plánu. Okrem športového dňa, ktorý bol naplánovaný na 31. augusta 2010, ale kvôli nepriaznivému počasiu sme museli tento termín preložiť na 1.09.2010. Najúspešnejšou aktivitou bol deň obce, ktorý sa uskutočnil 28.08.2010 na miestnom športovom ihrisku. S mojou mentorkou a tútorkou sme si postavili stan a vyvesili plagát podujatia.Mojim cieľom bolo propagovať našu činnosť a naše aktivity, ktoré prebiehajú v komunitnom centre. Vytvorili sme detský kútik, kde sme s detičkami kreslili, maľovali a vytvárali šaškov z papiera. Pri druhom stolíku sme farbili soľ, ktorú nasypali do malých fľaštičiek a ozdobili farebnými papiermi. Moje pozvanie prijala aj učiteľka zo základnej školy v Rimavskej Sobote, ktorá pomocou pesničiek a gitary zabavila nie len detí, ale aj ich rodičov. Detský spev a krásny zvuk gitary upútali pozornosť mnohých okoloidúcich, ktorí sa mohli dozvedieť o aktivitách občianskeho združenia ETP Slovensko. Záujem prejavila aj lokálna televízia GTV. V popoludňajších hodinách sme v druhom stane prezentovali kurz varenia. S rómskymi ženami sme piekli rómsky chlieb tzv. bodak alebo bokheľi. Niektorí čudne zazerali, ale po ochutnaní si vypýtali recept na túto špecialitu.