Ďalšie fotografie z osláv Medzinárodného dňa Rómov

Niekoľko fotografií zo stretnutí v Komunitných centrách v Starej Ľubovni a Košice-Šaca pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov.