Ďakujeme

Sme vďační za každú podporu i pomoc. Tentoraz ďakujeme spoločnosti CBRE za dar – kancelársku skrinku.