Ďakujeme za dar

Milé Divadlo MOMOLAND, milí priatelia kultúry slova, sme vám úprimne vďační za váš láskavý dar – knihy pre deti. Zaiste potešia našich mladých klientov, deti z rómskych osád a get.

Pre tieto naše deti, nezriedka veľmi schopné, ale poznačené generačnou chudobou, sú podnety, aké dokáže poskytnúť práve kniha, mimoriadne dôležité. To bol dôvod, prečo pre ne začíname budovať knižnice. Vašu pomoc si pri tomto našom úsilí vysoko ceníme. Knihy pomôžu našim deťom rozvíjať slovnú zásobu a vyjadrovacie schopnosti, rozšíria ich obzor, prenesú ich na miesta, kam by sa inak nedostali, naučia ich snívať a časom si svoje sny aj plniť, v knihách nájdu vzory do života či inšpiráciu. Od obľuby čítania je už blízko k láske ku vzdelávaniu, tak potrebnému k uplatneniu sa v dospelosti.

Svojím krásnym skutkom ste veľavravne dali najavo, že  mladým ľuďom dávate nielen možnosť užívať si krásy divadelného umenia, ale prispievate aj inými cestami k rozvoju mládeže, aj tej, ktorá ešte divadlo neobjavila –  avšak čo nie je, môže byť. Možno, že jedného dňa  si v sympatickom Momolande zahrajú aj naše deti…