Ďakujeme US Steel-u

Dobrá päťdesiatka detí sa denne „premelie“ komunitným centrom vo Veľkej Ide. Hneď ráno na pol ôsmu prichádzajú najmenší – detičky od troch do šiestich rokov na predškolskú prípravu, potom sú na rade doučovania a hry pre školákov a popoludní, až do podvečera, nasledujú krúžky. O program komunitného centra sa starajú naši pracovníci a spolupracovníci a k tomu, aby bolo v komunitnom centre príjemne, teplúčko, sa stará US Steel. Podarovali nám radiátory a pravidelne dodávajú palety s kurivom.

Veľmi pekne ďakujeme.