Vyzbierali sme 403, 64 eur

Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste sa v piatok, 12. decembra, na Košických Vianociach

na Hlavnej ulici zastavili pri stánku, kde ETP Slovensko ponúkalo výsledky práce šikovných rúčok a nápaditých hlávok rómskych detí z komunitných centier. Podeľte sa, prosíme, aj s priateľmi a ľuďmi vo vašom okolí o svoj obdiv k tvorivosti našich malých klientov.

Zo srdca ďakujeme tým, ktorí boli takí milí a vybrali si niektorý výrobok našich detí, aby im robil radosť a zaplatili zaň dobrovoľným príspevkom.

Naša úprimná vďaka patrí aj priateľom z U.S. Steel-u za to, že boli takí láskaví a na jeden deň prepožičali ETP Slovensko svoj stánok, na ktorom je príznačný transparent: Pomáhame tým, ktorí to potrebujú.

Všetky výrobky našich detí si ľudia rozobrali.

V pokladničke sa vyzbieralo štyristotri eur a šesťdesiatštyri centov.

Táto pekná suma zahŕňala tri desaťeurovky a šestnásť päťeuroviek, ostatné peniaze boli v minciach. Všetky poputujú do komunitných centier ETP Slovensko.