Dajte publiku úprimnosť

Anita, Nikola a dvaja Jakubovia, tretiaci z košického konzervatória na Exnárovej, majú úžasnú skúsenosť – absolvovali v Paríži majstrovskú školu pod vedením renomovaných umelcov. Spolu s nimi do Master Class chodili dievčatá a chlapci z Rumunska, Španielska a Talianska. Každú krajinu reprezentovali štyria študenti –  dvaja Rómovia, dvaja nerómovia.

Maestrovia sa im venovali po osem hodín päť dní v týždni a šiesty deň všetci spoločne vystúpili na galakoncerte.  Aj hudobní pedagógovia boli z týchto štyroch krajín.

Master Class umelecky aj organizačne zastrešoval známy a všestranný, portugalsko-francúzsky hudobný umelec Jorge Chamine, ktorý je častým učiteľom na majstrovských kurzoch po celom svete. Hrá na viacerých hudobných nástrojoch, vystupoval so špičkovými svetovými symfonickými orchestrami a ako spevák má v repertoári aj rómske piesne.

„Je to obdivuhodný  človek, nesmierne múdry, ľudský a pokorný. Ovláda sedem jazykov, má široký rozhľad, ale pritom s nami sa rozprával ako s rovnocennými,“ hovorí gitarista Jakub Krajňák. Mimoriadne si cení Jorgeho radu: „Vždy daj publiku úprimnosť“.
Na snímke: Pri klavíri študent Jakub Krajňák, horný rad zľava pedagóg David Benko a študent Jakub Haffner, dolný rad zľava študentky Nikola Šoltésová a Anita Balážová a koordinátorka programu Vzdelávanie ETP Slovensko Lenka Orságová.

„Musíme veriť životu, dôverovať tomu, čo sa práve deje, sme umelci, máme privilégium robiť to, čo nás baví,“ vravel študentom Jorge Chamine

Master Class mala zaujímavý priebeh. Na všetkých hodinách boli prítomní všetci žiaci, ale každý študent mal aj vyhradený svoj čas. Každý z nich na pódiu zahral alebo zaspieval pripravenú skladbu, všetci si ho vypočuli a potom s ním pred všetkými umelecký pedagóg rozoberal dielo a hudobnú interpretáciu, študentovi radil, korigoval ho a zvyčajne za mnohé aj pochválil. Tak vlastne všetci získali i to, čo bolo určené jednému z nich.

Jakubovi Krajňákovi sa venoval Španiel Paco Suarez. „Naučil ma hlavne cítiť skladbu a zapojiť predstavivosť,“ tvrdí Jakub.

Speváčka Anita Balážová pracovala s pomocou Jorge Chaminea: „Zbavila som sa pri speve problémov s dýchaním a s artikuláciou“.

Nikola Šoltésová študuje herectvo, ale v Master Class spievala. „Hudba ide z vnútra, ide o emócie, ku každej skladbe si máme v hlave vytvoriť príbeh,“ naučili ju v Paríži.

Mimoriadny zážitok si priniesol cimbalista Jakub Haffner. Umelecky ho viedol cimbalový virtuóz, Róm Ľudovít Kováč, ktorý pochádza zo Slovenska, ale dlho žije v Štrasburgu a účinkuje v rôznych krajinách sveta. „Spriatelil som sa s vynikajúcim klavíristom Jesusom, ktorý na Master Class hral svoju skladbu. Je to talentovaný španielsky Róm.“

Umelecký pedagóg z Košíc David Benko viedol študenta z inej krajiny v hre na klavír. Aj on je nadšený osobnosťami, s ktorými mohol na Master Class spolupracovať. Na štvoricu košických   konzervatoristov je hrdý. Na galakoncert si pripravili spoločné vystúpenie. Anita a Nikola  spievali duet, učiteľ David sprevádzal na klavíri, jeden Jakub hral na gitare a druhý na cajon – perkusívny hudobný nástroj latinskoamerického pôvodu. Mali veľký úspech.  „Hralo sa nám vynikajúco, na pódiu sme sa cítili lepšie, slobodnejšie, lebo už sme bohatší o to, čo nám dali naši umeleckí pedagógovia“, hovoria konzervatoristi.

Zaujímavé boli aj prednášky z hudobnej teórie a dejín hudby, napríklad, že mnohých predstaviteľov klasickej európskej hudby v ich tvorbe  inšpirovala rómska hudba, napríklad Franza Liszta či Antonína Dvořáka  a ohnivé španielske flamenco má pôvod u Rómov.

Celý krásny a obohacujúci týždeň v Paríži zažili košickí konzervatoristi v rámci projektu  Music4Rom, na ktorom sa podieľa sedem európskych krajín. U nás ho realizuje ETP Slovensko. Projekt má dotáciu  Európskej komisie  a jeho zámerom je podporovať rómske kultúrne hodnoty. To vedie k budovaniu interkultúrnych mostov, sociálnej inklúzii a vzdelávaniu detí prostredníctvom hudby. Uznanie, pochopenie druhých, kreativita, tolerancia a obdiv – to by malo byť výstupom projektu Music4Rom. A, samozrejme, vzbudiť sebavedomie a sebaúctu rómskej mládeže. Súčasťou projektu je vytvorenie knižnice rómskej hudby, piesní a hudobníkov, vytvorenie sady hudobných nástrojov z recyklovaných materiálov, organizácia verejných podujatí na lokálnej a európskej úrovni a ešte mnohé iné aktivity.

Prostredníctvom Music4Rom sa vytvorí inovatívna metodológia, ktorá sa aplikuje v pilotných aktivitách na školách a v kultúrnych centrách v štyroch európskych krajinách. Na konci projektu, po otestovaní, sa metodológia dá k dispozícii  všetkým  pedagógom v Európe, aby  zlepšila ich schopnosť využívať umenie v každodennej výučbe. Projekt predpokladá aj prácu s rómskymi matkami. 

A čo ešte v rámci projektu čaká  štyroch košických  konzervatoristov ? Samozrejme, o získané sa podeliť. Spolu so svojím učiteľom Davidom Benkom urobia v komunitnom centre ETP v Rankovciach workshop , tamojšiemu hudobnému krúžku sa budú venovať dvakrát do  týždňa  a  naštudujú s ním vianočný  koncert. Sú pozvaní ako obecenstvo na koncert Konzervatória na Exnárovej ulici v Košiciach, aj na Deň otvorených dverí. V ďalšom roku, kým projekt potrvá, budú chodiť do ešte iných lokalít, aby šírili porozumenie prostredníctvom hudby.