Cvičenia praktických zručností

V predstihu Vianoc, ako aj tesne pred nimi, boli zorganizované pracovné stretnutia so záujemcami o výrobu vianočných ozdôb. Praktických cvičení sa zúčastnili nielen ženy, ale aj muži a mládež. Ozdoby sa vyrábali výlučne z prírodných materiálov, ktoré si v mnohých prípadoch priniesli samotní účastníci. Prvé výrobky boli určené pre vlastnú potrebu a použitie v domácnostiach priateľov a susedov, ojedinele aj v školách.

Omietanie stropov v starých miestnostiach 13.12.2006

Vysoké stropy starých miestnosti sú často znížené z dôvodu šetrenia energiou na vykurovanie.

Zakryjú sa tak pekné oblúky a klenby, ktoré by mohli priestor miestnosti okrášliť. Poškodené klenby treba upevniť a nanovo omietnuť. Ak majiteľovi nevadí stena, ktorá nie je hladká a nemá pravý uhol, tak reštaurátorská snaha stojí za to. účastníci školenia sa učili nahadzovať omietku na nerovné steny klenbových stropov. Táto činnosť je náročná na správny odhad hrúbky omietky a preto nie každý účastník zvládol školenie bez problémov a na prvý krát. Výsledok potešil všetkých a vyprovokoval k väčšej snahe do budúcnosti.

Čistenie a brúsenie starých trámov 11.12.2006

Ďalšie z reštaurátorských školení bolo zamerané na prípravu dôležitých stavebných prvkov pre interiéry. Staré trámy sa dajú použiť najmä ako nosné prvky stropov alebo zárubne dverí. Okrem týchto využití sú vhodným okrasným doplnkom v akejkoľvek časti bytu alebo domu. Pred použitím musia byť veľmi dobre vyčistené a ošetrené. Samotné čistenie a brúsenie starých trámov bolo predmetom praktickej časti školenia. účastníci sa naučili narábať s rustikálnou brúskou, ktorá zachováva prirodzenú štruktúru dreva.

Pokrývanie striešok na kamenných plotoch 1.12.2006

Súčasťou terénnych úprav okolo starých domov, sú aj opravy plotov. V prípade väčších plotov je ich vrchná časť ošetrená malou strieškou, ktorá chráni pletivo, alebo drevo. účastníci školenia boli zaučení do práce, ktorá je spojená s prípravou a osadením striešok na opravených kamenných plotoch. V prvej časti museli upevniť drevenú konštrukciu na kamenných stĺpoch plotov a v druhej časti pokrývali túto konštrukciu pálenou škridlou. Samotnú škridlu museli zvlášť upevniť.

Zhotovovanie adventných venčekov 22.11.2006

Cieľovou skupinou tohto cvičenia praktických zručnosti bola skupina nezamestnaných žien. Ženy sa naučili viť adventné vence z prírodného materiálu. Materiál bol pozbieraný a pripravený pred cvičením v rámci voľnočasovej aktivity s deťmi klientiek. Deti nazbierali čačinu z ihličnatých stromov, šípky a šišky v lese. Drobné ozdôbky a sviečky boli dokúpené v kvetinárstve. Všetky uvité adventné vence boli originálne a v prípade, že sa tieto zručnosti budú podporovať a ďalej rozvíjať, tak adventné vence ako originálne ručné výrobky budú veľmi ľahko predajné.

Vplyv zdravej výživy na výkonnosť človeka – vegetariánska kapustnica so syrom tofu 16.11.2006 Tofu na prírodný spôsob 23.11.2006

školenia boli zamerané na zvýšenie a udržanie zdravotnej kondície sociálne slabších občanov, často klientov projektu. Klienti sa zúčastnili akcie s neočakávaným záujmom. V teoretickej časti im boli vysvetlené základy prevencie civilizačných chorôb a základy zdravého stravovania. V praktickej časti lektor s klientami uvaril diétnu kapustnicu. V závere školenia si všetci účastníci zobrali recept na vegetariánsku kapustnicu a tofu na prírodný spôsob.

Výroba sviečok 15.11.2006

špeciálne zameraný kurz na výrobu sviečok bol zameraný na tradičnú výrobu zo včelieho vosku. Včelie stienky sú výborným polotovarom pre túto výrobu a nezanedbateľnou výhodou je veľmi príjemná aróma včelieho vosku. účastníci kurzu sa naučili tepelne ohýbať a skrucovať voskové tabule do valčekov, v ktorých strede bol zabalený knôt. Výrobky sú vhodné najmä na slávnostné použitie. Veľmi vhodne sa dajú využiť na vianočných a veľkonočných stoloch, keďže ich estetický tvar zapadá do sviatočnej atmosféry.

Oprava komínov pred zimným vykurovacím obdobím 13.11.2006

V starých rodinných domoch sa vykuruje často tradičným spôsobom využitím tuhého paliva. Komíny musia počas najťažšej zimnej vykurovacej sezóny obstať tepelne aj staticky. Kurz mal za úlohu zaučiť účastníkov ako ošetriť komíny v najvyššej časti nad strechou tak, aby boli funkčné počas celej zimy a podľa možnosti aj viac rokov. Oprava komínov sa sústredila na opravu samotného tela komína a zvlášť na opravu vrchu s otvorom tzv. čiapku komína. Zvláštna pozornosť bola venovaná bezpečnosti práce vo výškach na streche.

Pílenie dreva ručnou motorovou pílou 8.11.2006

účastníci školenia sa naučili správne zaobchádzať s ručnými motorovými pílami. Neodmysliteľnou súčasťou školenia bolo praktické pílenie drevnej guľatiny rôznej hrúbky. Pri pílení boli používané benzínové aj elektrické píly. Počas celého školenia bol kladený dôraz na priebežné zdôrazňovanie pravidiel bezpečnosti pri práci a získavanie správnych piliarskych návykov, ktoré vopred znižujú možnosť úrazu.

údržba a brúsenie ručných motorových píl 7.11.2006

Pri rastúcich cenách energie sa ľudia začínajú vracať k využívaniu pôvodných tradičných zdrojov energie medzi ktorých patrí na Spiši drevo. Pred zimou si treba pripraviť zásoby dreva na kúrenie. Rezanie dreva je nemysliteľné bez použitia motorových píl. Cieľom kurzu bolo naučiť sa zaobchádzať s pílami a udržiavať ich vždy v dobrom technickom stave. Okrem údržby a výmeny základných súčiastok bol kurz zameraný aj na správne brúsenie pílových pásov.

Pokrývanie strechy pálenou keramickou krytinou 27.10.2006

Pokrývanie strechy ľubovoľnou krytinou patrí k záverečným stavebným prácam pri obnove strechy. účastníci praktického školenia pomáhali pri vynesení pálenej keramickej škridle na samotnú strechu. Následne asistovali pri ukladaní škridiel na vopred pripravené laty. Na streche neboli žiadne zvláštne nerovnosti a otvory, takže túto jednoduchú techniku mohol zvládnuť bez vážnejších problémov každý účastník školenia.

Maľovanie šatiek 25.10.2006

Vážnejšie záujemkyne o maľovanie šatiek sa zdokonaľovali v technike maľovania. Vyššia náročnosť bola spôsobená používaním kontúrovacích farieb, ktoré zvyšujú kvalitu a estetickú hodnotu výrobku. Absolvenkyne kurzu majú oveľa väčšiu šancu uspieť so svojimi výrobkami na trhu, lebo dokážu namaľovať aj náročnejšie ozdoby, čo priláka viacerých záujemcov a potenciálnych kupcov.

Laťovanie striech – príprava pre strešnú krytinu 24.10.2006

Na starom rodinnom dome v centre mesta bol uskutočnený kurz laťovania strechy. Pod odborným vedením účastníci cvičenia pokryli opravený krov strešnou fóliou, na ktorú pripevnili drevené laty. Okrem samotného laťovania sa naučili aj techniky krížového laťovania, ktoré sa používa v prípade prípravy strechy pre budúce využitie podkrovia na bývanie. Samotné drevené laty boli ošetrené ochranným chemickým protiplesňovým náterom.

Terénne úpravy – príprava na výsadbu drevín 23.10.2006

školenie pripravilo OZ pre zvýšenie vzdelania a zamestnanosti Rómov v Holumnici pre svojich členov a sympatizantov. Súčasťou školenia bolo vymeranie pozemku, ktorý bude nanovo upravený a posiaty trávou. účastníci školenia vyčistili časť areálu sýpky od starých prebytočných plechových a umelohmotných zvyškov stavebných a strojových zariadení.

Stravovanie v období tehotenstva a dojčenia – príprava kelového prívarku a šalátu 19.10.2006

Rómske ženy nevenujú dostatočnú pozornosť orientovanú na svoje zdravie a zdravie svojich detí v priebehu tehotenstva a tiež v skorom období po narodení dieťaťa. Medzi požiadavkami na zdravie patrí aj správna výživa. Rómske ženy, ktoré sa zúčastnili kurzu, boli oboznámené nielen s teóriou zdravej výživy, ale naučili sa praktickej príprave zeleninového prívarku a šalátu z kela. Zeleninové jedlá nepatria medzi veľmi preferované v rómskom jedálnom lístku napriek svojmu zdravému obsahu.

Nácvik zručnosti na pomocné stavebné práce 18.10.2006

Praktické školenie bolo vykonané podľa žiadosti samotných účastníkov, ktorých najväčšou nevýhodou je nedostatočná zručnosť a požadovaná odbornosť pri realizácií stavebných objednávok. účastníci sa naučili narábať s niektorými prístrojmi, používanými na stavbách, ako napr. miešačka. Zároveň im bolo viacnásobne opakované a v praxi prekontrolované dodržiavanie stavebných noriem, ktoré sú vyžadované už pri takých jednoduchých činnostiach ako sú výkopové práce a miešanie betónu.

Po odstránení starej strešnej krytiny nasleduje oprava a stavba krovu pre pokrytie strechy novou strešnou krytinou. Záujemcovia o túto prácu pomáhali pri upevňovaní drevených trámov na streche, najmä pomúrnic a krokiev. Drevené trámy boli ošetrené chemickým ochranným náterom. Novo postavený krov vytvoril všetky dobré predpoklady pre celkové zastrešenie starého rodinného domu.

Odstraňovanie starej strešnej krytiny 4.10.2006

Praktické cvičenie odstraňovania starej strešnej krytiny bolo zamerané na odkrytie strechy a zhodenie starých poškodených keramických škridiel. Táto činnosť bola prvou etapou celkovej opravy strechy. účastníci kurzu boli oboznámení s bezpečnosťou práce vo výškach a s potrebnou opatrnosťou počas práce na streche.

úprava a skladovanie reziva 30.9.2006

V spolupráci so Stolárskou dielňou v Holumnici bolo uskutočnené školenie úpravy a skladovania reziva. účastníci zvládli jednoduché pravidlá nutné k uskladňovaniu zvlášť pre väčšie kusy reziva a zvlášť pre užšie dosky. Zvýšená pozornosť bola venovaná skladovaniu hranolov, ktoré si vyžadujú väčšiu pozornosť z dôvodu zvýšených nárokov na bezpečnosť pri práci.

Reštaurovanie – úprava kamenných terás vo dvoroch starých domov 18.9.2006

Na príklade starého vlhkého domu v strmom teréne bol ukázaný spôsob jeho ochrany pomocou terénnych úprav. Kamenné terasy nad domom podstatne chránia steny domu pred prítokom dážďovej vody. účastníci školenia mohli vlastnými nápadmi prispieť k výberu materiálu, jeho veľkosti a samotného upevnenia, čím vznikli dva rady kamenných terás.

Reštaurovanie – ochrana stien pred vlhkosťou 12.9.2006

školenie bolo zamerané na prízemnú ochranu obvodových stien starých domov. Vlhkosť stien závisí od použitého stavebného povrchového materiálu a od vlastnosti zeme na ktorej stoji stavba. Počas školenia bolo odskúšané použitie ochranných fólií v podzemnej časti stavby. V nadzemnej časti boli poukázané rozdiely pri cementových a necementových omietkach.

Reštaurovanie – ochrana pivničných priestorov proti vlhkosti a plesni 25.8.2006

účastníci školenia boli oboznámení s dvoma základnými spôsobmi ochrany podzemných priestorov pred vlhkosťou a následne aj plesňou. Rozdielnosť postupov závisel od použitia ochranných materiálov. Prvou variantou bolo použitie klasických pôvodných materiálov ako je napr. vápno. Druhu metódu predstavovali nové chemické prostriedky napr. bochemit.

Súčasťou školenia boli znalosti dodržiavania fyzikálnych vlastnosti zdravých priestorov v závislosti od veľkosti, hĺbky a prístupu ako je napr. teplota, vlhkosť a prúdenie vzduchu.

Reštaurovanie – fermežovanie dreva 14.8.2006

Tento kurz reštaurovania bol zameraný na zvládnutie techniky ošetrenia nábytku fermežovaním. Samotné fermežovanie bolo odskúšané na vyčistenom nábytku a jednotlivých starých kusov drevených pracovných gazdovských náradí používaných v poľnohospodárstve.

V niektorých prípadoch je fermežovanie poslednou ochranou nábytku. účastníci boli oboznámení aj s variantou, keď je fermežovanie prípravou pre následné voskovanie a lakovanie.

Reštaurovanie – práca s vodou pri reštaurovaní nábytku 9.8.2006

Pri reštaurovaní starého nábytku je potrebné hneď na začiatku očistiť nábytok od starej aj novej nečistoty. V závislosti od ďalšej práce s nábytkom treba zvoliť vhodný spôsob odstraňovania nečistoty. Väčšinou na túto časť reštaurovania postačí voda. Ak treba odstraňovať aj farebné nátery, vhodnou pomôckou je tlaková vodná pištoľ. účastníci školenia sa oboznámili aj s praktickým použitím tlakovej vodnej pištole

Reštaurovanie – práca s tlakovou vodnou pištoľou 27.7.2006

Tento kurz reštaurovania bol zameraný na prácu reštaurovania historických stavieb. Pri obnove muriva pamiatok (a nielen pamiatok) je nutné odstrániť nevhodnú starú omietku a vyčistiť škáry medzi kameňmi a tehlami. Táto práca je veľmi časovo náročná a zdĺhavá.

Vhodné použitie tlakovej pištole umožni ošetriť povrch stavby rýchlejšie a kvalitnejšie. účastníci kurzu mali možnosť odskúšať si túto techniku na historickej stavbe starého domu a starej bašty.

Kúrenie pre malé stavby a rodinné domy 26.7.2006

S rastúcou cenou energie vzrastá aj dôležitosť vhodne zvoleného kúrenia. účastníci školenia sa mohli prakticky oboznámiť s kontrolou systému kúrenia počas celého ročného obdobia a taktiež s priebežnými opravami najčastejších nedostatkov a chýb pri kúrení. školenie bolo zvlášť zamerané na kotly s príslušenstvom a na vyhrievacie telesá a radiátory. Poslednou časťou bola otázka tesnenia, rozvodov a odvzdušňovania.

Upratovací servis – bezpečnosť práce 25.7.2006

školenie bolo druhým v poradí, ktoré pripravilo OZ Nová cesta – Levoča pre svoje dobrovoľníčky. Počas školenia boli účastníčky oboznámené so základnými bezpečnostnými normami a pravidlami pri používaní pracovných nástrojov a prístrojov. Zvláštnu časť školenia tvorili informácie a rady pri používaní elektrických prístrojov. Záverečné rady boli zamerané na odporúčania pre konečných zákazníkov, ktoré znižujú riziko úrazu pri upratovacích prácach.

Práca s textilom – šitie 24.7.2006

OZ Zore v Rudňanoch je oporou rómskej materskej školy. Svoju činnosť zameriava na prácu s deťmi a ich rodičmi. Pre rómske matky uskutočnilo praktické školenie zamerané na jednoduché krajčírske úpravy detského oblečenia. školenia sa zúčastnili matky aj staré mamy detí z rómskej lokality 5RPII. Počas školenia si účastníčky opravili šatstvo, ktoré OZ Zore získalo darom bezodplatne od ETP Slovensko.

Práca s drôtom – zhotovovanie dekoračných výrobkov 21.7.2006

Kurz drôtikovania bol zameraný na zvládnutie základných zručností pri práci s medeným drôtom. Tento drôt je vhodný na ručnú výrobu ozdobných predmetov pre rôzne účely. Kurzu sa zúčastnili prevážne Rómske ženy a dievčatá, ktoré si tak vypĺňajú voľný čas. Ich výrobky sú vhodné na predaj v stánkoch pre turistov najmä v letnej sezóne a špeciálne ozdoby aj v období pred Vianocami a Veľkou nocou.

Upratovací servis – ovládanie techniky 20.7.2006

OZ Nová cesta Levoča pripravila sériu praktických školení zameraných na upratovací servis v domácnostiach. Prvým školením bolo oboznámenie sa s technikou, ktorá sa používa pri upratovacích a čistiacich prácach. Prítomné ženy si odskúšali správne používanie kvalitného vysávača a tepovača na koberci a na gaučovej súprave. Súčasťou školenia bolo aj vzájomné spoznanie sa a výmena nápadov a myšlienok pre úspech upratovacích prác v Levoči.

Opracovanie dreva ručnými nástrojmi 19.7.2006

Zástupca odbornej firmy CEZEMA z Košíc viedol školenie o vhodnom využití ručných nástrojov pre opracovanie dreva. účastníci školenia si mali možnosť odskúšať použitie brúsky a hobľovačky pre domácnosť a malé práce na stavbách. Nástroje boli odskúšané na viacerých druhoch dreva a drevených výrobkov.

Maľovanie šatiek 18.7.2006

OZ Čercheň v Spišskom Podhradí sa pravidelne venuje nezamestnaným ženám, pre ktoré pripravuje školenia rôzneho druhu. Praktické školenie maľovania šatiek bolo zamerané na zvládnutie úplnej výroby ručne maľovaných hodvábnych šatiek. Každá šatka je originálna a neopakovateľná. šatky sú hľadaným tovarom, ktorý OZ Čercheň ponúka na predaj vo svojom predajnom stánku ručných remeselných výrobkov.

Reštaurovanie starého nábytku – lúhovanie, ošetrovanie od červotočov 17.7.2006

školenie prirodzene nadväzovalo na reštaurátorské školenie úpravy povrchu starého nábytku. Medzi najhoršie poškodenia nábytku a drevených domácich zariadení (napríklad podlahy alebo drevených trámov na strope) patrí napadnutie dreva červotočom. Lúhovanie dreva je najbezpečnejšou ochranou pred napadnutím červotočom a taktiež pre jeho zastavenie a proti jeho ďalšiemu rozširovaniu. účastníci kurzu sa naučili ručne lúhovať drevo, k čomu patrí znalosť určenia vhodných pomerov koncentrácie hydroxidu sodného a následnej neutralizácie octovým roztokom. V závere sa nábytok oplachuje vodou.

Reštaurovanie starého nábytku – úprava povrchu 14.7.2006

V rámci prvého reštaurátorského školenia sa účastníci zoznámili s niekoľkými základnými druhmi úprav povrchu starého a poškodeného nového nábytku. Prvá časť úprav bola zameraná na odstraňovanie nevhodných náterov a rôznej špiny. Druhá časť bola orientovaná na konzervovanie ošetrených a vyčistených povrchov. Súčasťou školenia bolo aj ošetrovanie starých drevených podláh v interiéroch bytov a domov.