Čo spôsobuje chudobu v komunitách?

Vo štvrtok 24. októbra sa v Rudňanoch konal seminár s názvom Mosty z chudoby. Cieľom seminára bolo oboznámiť účastníkov s problematikou generačnej chudoby a jej základných znakov, ktoré sú v rôznych komunitách spoločné. Tento seminár sa organizuje v rámci projektu Komunita na ceste k prosperite a postupne sa realizuje v 10 obciach a mestách na východnom Slovensku.

Na seminári sa zúčastnili zástupcovia rôznych pracovných pozícií, ktorí prichádzajú dennodenne do kontaktu s ľuďmi žijúcimi v generačnej chudobe. Na stretnutie prišli najmä terénni sociálni pracovníci, pedagogickí pracovníci zo škôl, ktoré fungujú v Rudňanoch, či zástupcovia obce a obecnej polície.

Viac o náplni a hlavných cieľoch seminára si môžete vypočuť v priloženej nahrávke.