Čo je logo?

Dnešné stretnutie Deviatka žije! viedol grafik Igor Kupec. Priblížil deťom význam a  zmysel loga a rozdiel medzi logom, erbom a znakom. Potom vytvorili návrhy prvých log mestskej časti Luník IX.

 

Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Za obsah projektu je výlučne zodpovedný príjemca – ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt ministerstvo vnutra logo