Chodil Mikuláš

„Vitaj, vitaj Mikuláš! Čo v batohu pre nás máš?“
Takto predškoláčikovia v Rankovciach privítali Miluláša a pridali sa k nim aj deti zo školského klubu a doučovania.

Aj do komunitného centra v Starej Ľubovni-Podsadku zavítal Mikuláš a deti na jeho príchod trpezlivo čakali. Predškoláci a druháci zo školského klubu Mikulášovi a rodičom predviedli, čo sa od septembra naučili. Ich usilovnosť odmenil Mikuláš balíčkom sladkostí s omaľovánkou.

V komunitnom centre vo Veľkej Ide pred mikulášskym večierkom rodičia so svojimi detičkami ozdobovali stromček. Ozdoby naň zhotovili sami.
Potom zavítal Mikuláš so svojimi pomocníkmi, anjelom a čertíkom. Všetky deti povedali básničku alebo zaspievali Mikulášovi a za odmenu dostali vrecúško so sladkosťami. Nakoniec sme si aj zatancovali.

ETP školské kluby a aktivity s nimi spojené sú spolufinancované s podporou Nadácie Velux, Karpatskej nadácie, neziskovej organizácie Charlie Karlín a súkromného sponzora Hollen.

Podporujú naše úsiliethe-velux-foundations_logo