Chlapci z Moldavy nad Bodvou sa stali súčasťou detského speváckeho zboru Čhavorenge

Lukáš Hudák, Alex Rybár a Janko Koky (Doma) z Moldavy nad Bodvou sa v lete 2013 zúčastnili umeleckého sústredenia vedeného skvelou Idou Kelarovou. Sústredenie organizovalo občanské sdružení Miret a konalo sa pre slovenské a české nadané rómske deti a mládež.V rámci aktivít sa deti zdokonaľovali nielen v speve, tanci a hre na hudebné nástroje, ale absolvovali aj vzdelávací program zameraný na jazyky (angličtina, čeština, rómština), prednášky na tému rómskej identity a aktuálne problémy, s ktorými sa mladí Rómovia stretávajú v každodennom živote.

Fotografie, pohľady detí, podrobný program a iné zaujímavosti nájdete v tejto prezentácii: romano nilaj 2013.

Lukáš, Alex a Doma sa zároveň stali súčasťou rómskeho speváckeho zboru Čhavorenge, ktorý pani Ida vedie. Zajtra odchádzajú na generálnu skúšku do Brna, kde budú so všetkými deťmi a hosťami nacvičovať program na vianočné koncerty realizované v spolupráci s Filharmóniou Brno. Sme na chlapcov veľmi hrdí!

Účasť chlapcov na koncertoch je zároveň súčasťou projektu ART4ROM podporeného Európskou komisiou (Program celoživotného vzdelávania).