Cestujeme za Pohodou, cestujeme za vami!

Zbalení sme vyrazili na festival Bažant Pohoda 2014! Náš stánok plný skvelých aktivít nájdete počas blížiacich sa dní (10. – 12. júla) na trenčianskom letisku v sektore neziskových organizácií vždy od 9:00 do 21:00 hod.

Čakať vás budú kolegovia z ETP, ale tiež pracovníci z Evakuačného tranzitného centra (ETC) v Humennom a dvaja šikovní mladí muži z Rankoviec, ktorí sa na vás a na celú atmosféru tohto úžasného festivalu veľmi tešia.

Tak nezabudnite a príďte nás navštíviť. Dozviete sa nové informácie o našich projektoch, uvidíte výstavu fotografií, ktorých tvorcami sú aj deti z rómskych osád, a hravou formou si môžete otestovať aj svoje „survival skills“. Príďte a zažijete ešte mnoho ďalších zaujímavých aktivít, ktorými vás radi prekvapíme.

Tešíme sa na stretnutie s vami!