Cena verejnosti Nadácie Orange

Popri Cene Nadácie Orange sa bude prvý raz v tomto roku udeľovať aj Cena verejnosti. Bude patril jednej z pätnástich nominovných orgnizácií, ktorá získa najviac „páči  sa mi“.  Jeden z hlasujúcich vyhrá pozvánku na udeľovanie Ceny. 

„Za poskytovanie komplexných integrovaných sociálnych služieb cielených predovšetkým na rómsku komunitu a za projekt svojpomocnej výstavby nízkonákladových rodinných domov pre marginalizované skupiny, ktorý nadväzuje na Sporiaci a Mikropôžičkový program a je inovatívnym modelom dlhodobo udržateľného riešenia bývania sociálne vylúčených obyvateľov“ má ETP Slovensko nomináciu na Cenu Nadácie Orange v kategórii Sociálna inklúzia.

NO_Cena_nadacie_2