Čaj s mliekom a kardamónom

Zajtrajší Medzinárodný deň žien už dnes popoludní oslávili spoločným posedením utečenci v Evakuačnom tranzitnom centre (ETC) v Humennom.

Sociálni pracovníci s aktívnou pomocou hlavne mužov napiekli domáce zákusky a pripravili tradičný somálsky čaj s mliekom a kardamónom. Muži prejavili lásku a úctu svojim manželkám a dcéram.