Byty pre osady: Draho a za nesplniteľných podmienok

Bratislava – Vláda deklaruje – budeme chudobných Rómov viac zapájať do výstavby bytov, pomôže to integrácii. V praxi to ale vyzerá inak.

Nová stratégia začleňovania osád do spoločnosti hovorí – chudobní obyvatelia priložia pri výstavbe ruku k dielu. Nedávno však kabinet odklepol návrh pilotného projektu, ktorým sa byty pre chudobných opätovne môžu postaviť bez ich účasti.

Za sumu, o ktorej uvažujú investície, by sa pritom postavilo bytov dva razy viac.

Projekt výstavby nájomných bytov pre ľudí z osád hovorí o siedmich miliónoch eur. Šesť miliónov predstavujú peniaze Európskej únie. Zvyšok sú prostriedky zo štátneho rozpočtu a vlastné zdroje prijímateľov, teda rómskych rodín. Reálny predpoklad investícií do bytov je asi desať miliónov.

Obohatia sa firmy?

Plán hovorí o 180 bytových jednotkách. Do jedného bytu tak chce štát z fondov investovať asi 55-tisíc eur. Podľa Habitat for Humanity, nadácie na podporu bývania v chudobných regiónoch sveta, sa priemerná cena výstavby bytu v našom regióne pohybuje pri sume od 27 do 38-tisíc eur.

Pre ilustráciu, vo Vranove nad Topľou kúpite dvojizbový byt aj za 30-tisíc eur. Na možné predraženie pritom upozorňovali aj mimovládky, ktoré majú s výstavbou bytov pre chudobných dlhoročné skúsenosti.

„Východisková obstarávacia suma cena za meter štvorcový je stanovená neúmerne. Umožňuje nehospodárne správanie a obohacovanie sa stavebných firiem,“ upozornili v pripomienkovom konaní. To pritom trvalo štyri dni – 27. až 30. decembra 2011. Ich pripomienky neboli zohľadnené.

S Rómami stavať nemusia

Rezortu poľnohospodárstva, pod ktorý bytový návrh spadá, sme sa preto opýtali, či sa mu cena za byt nezdá premrštená. Jeho hovorca Juraj Kadáš tvrdí, ceny bytov sa odvodili od výpočtov, ktoré sa opierajú o výšku dotácie. „Konečná cena nájomného bytového domu bude stanovená po ukončení verejného obstarávania. Táto cena je stanovená ako maximálna,“ podotkol.

Ilustračné fotoAutor: SITA

To, za koľko sa byty postavia, tak ukáže čas. Rovnako ako to, kto ich postaví. Firma bude musieť prejsť verejným obstarávaním. Jasnejšie ale je, že samotní chudobní pri stavaní byť nemusia. „Je na samotnom zhotoviteľovi, či zamestná aj budúcich nájomcov, alebo bude využívať svoje pracovné kapacity,“ skonštatoval totiž Kadáš.

Slávka Mačáková z ETP Slovensko, ktoré návrh vlády pripomienkovalo, hovorí, že sa týmto môže premrhať potenciál pri integrácii ľudí z osád. Doslova hovorí o ďalších peniazoch vyhodených do vzduchu. Neziskovka má dlhoročné skúsenosti s výstavbou nízko nákladových bytov. Tie si nájomcovia stavajú sami v spolupráci so stavbárskymi majstrami z programu mikropôžičiek.

Podľa Mačákovej ich skúsenosti potvrdili, že ľudia, ktorí pracovali na stavbe bytov, získavajú pracovné príležitosti častejšie ako ostatní obyvatelia komunít.

Ťažko splniteľné podmienky

Daný návrh však v sebe skrýva ešte jednu otázku: Postavia tie byty skutočne najchudobnejším? Mačáková hovorí, šancu prenajať si dané byty bude mať iba „rómska elita.“ „Prečo potom hovoria o tom, že to má byť určené marginalizovaným komunitám?“ pýtala sa.

Podmienky vidí vláda takto: nájomca musí byť zamestnaný minimálne 12 mesiacov z 24 mesiacov, žiadne neospravedlnené hodiny u školopovinných detí, nulové nedoplatky, hodnotiace správy a kazuistiky rodiny. „Je to realizovateľné vtedy, ak niekto zvládne brutálnu administratívu. Osada môže tieto podmienky splniť len veľmi, veľmi komplikovane,“ podotkol na margo podmienok Štefan Straka, ktorý sa venuje manažovaniu obdobných projektov.

Šikovní Rómovia

Postavia si dom a ľahšie nájdu prácu, odpozorovali mimovládky.Autor: ETP Slovensko

Kadáš tvrdí, že sa možnosť splnenia uvedených kritérií prediskutovala so starostami a primátormi. „Na základe uvedených stretnutí a prieskumu vo svojich obciach a mestách následne preukázali svoj záväzný záujem, respektíve nezáujem,“ povedal.

Podľa Kadáša sa nepredpokladá, že by sa peniaze na projekt nevyčerpali.

Bývanie na dva roky?

Jednou z podmienok pre nájomcu bytu je aj to, že „doba nájmu môže byť najviac dva roky.“ Teda okrem prípadov, ak je nájomca alebo člen domácnosti zdravotne hendikepovaný. Vtedy je nájom daný na desať rokov.

Podľa mimovládok však akékoľvek obmedzenie nájmu vrhá nájomcov do neistoty. Zároveň pripomínajú, že takto chudobných nájomcov nikto následne nemotivuje do bytu investovať. „Obmedzovanie dĺžky nájmu nevhodne degraduje nájomné bývanie na nižší a provizórny typ bývania,“ odkázali.

Kadáš tvrdí, že pokiaľ bude nájomca dodržiavať vopred dohodnuté podmienky, jeho nájomná zmluva sa predĺži.

Stanislava Harkotová, 27.1.2012, aktualne.sk