Budujeme nádej na Luníku IX – svojpomocná výstavba rodinných domov na Luníku IX

O projekte

Projekt „Budujeme nádej na Luníku IX – svojpomocná výstavba rodinných domov na Luníku IX“. nadväzuje na úspešnú sociálnu inováciu – svojpomocnú samofinancovanú výstavbu rodinných domov v Rankovciach, ktorej pilotnú fázu zastrešovalo ETP Slovensko v rokoch 2014-17 a ocenil ju Európsky hospodársky a sociálny výbor zlatou cenou v roku 2014. Rankovčania, ktorí si postavili rodinné domy, majú dnes nielen slušné, dôstojné bývanie, ale aj stavebné zručnosti, ktoré im dnes pomáhajú v zamestnaní. V Košiciach pilotujeme tento prístup v mestskom prostredí.

Územný plán mesta dnes už počíta na sídlisku Luník IX okrem bytových domov aj s výstavbov rodinných domov. V roku 2018 Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo  Koncepciu komplexného riešenia situácie na sídlisku Luník IX – aktualizáciu a doplnenie pôvodného obsahu a vyhodnotenie plnenia prijatých opatrení, na ktorej príprave participovalo ETP. V júli 2018 bola zverejnená dopracovaná Urbanistická štúdia Luník IX, v súlade s ktorou sa pripravuje prvá etapa plánovanej svojpomocnej výstavby RD.

Podľa mapovania rodín v bytovej núdzi v Košiciach, ktoré zastrešovala v máji 2021 Nadácia DEDO a Mesto Košice s partnermi, v súčasnosti žije v Košiciach približne 300 rodín s deťmi, ktorí nemajú žijú v krízovom bývaní alebo majú nevyhovujúce podmienky na bývanie – chatrče, záhradné chatky. Dostupné kapacity bývania sú nepostačujúce. Svojpomocná výstavba rodinných domov v kombinácii so sporiacim a mikropôžičkovým programom môže byť jedným z riešení osobitne pre skupinu väčších rodín s deťmi. Zapojené rodiny tak získajú nielen dôstojné bývanie, ale aj praktické zručnosti pre uplatnenie sa na trhu práce.

ETP Slovensko poskytne vybraným rodinám neziskové mikropôžičky za predpokladu, že si budú pravidelne dlhodobo (aspoň 1 rok) sporiť minimálne 50 eur mesačne a že si domy postavia svojpomocne. Rodiny klientov sa tiež zúčastňujú na vzdelávacích aktivitách – finančné vzdelávanie pre dospelých klientov, neformálne vzdelávanie “Od kolísky po kariéru” pre deti a mladých. Finančné prostriedky na realizáciu svojpomocnej výstavby máme od súkromných donorov a z revolvingového mikropôžičkového fondu ETP. Sprievodné vzdelávacie aktivity realizujeme vďaka podpore z verejných zdrojov aj od súkromných donorov. Vzhľadom na zvyšujúce sa náklady na výstavbu pre úspešnú realizáciu projektu potrebujeme získavať ďalšie zdroje. ETP poskytne aj odbornú pomoc pri výstavbe rodinných domov pri vybavovaní stavebného povolenia aj pri samotnej výstavbe v osobe stavebného učiteľa. Projekčne svojpomocnú výstavbu zastrešili architektonické ateliéry PLURAL a miestor.

Pre úspešnú realizáciu, udržateľnosť a ďalšie rozširovanie sociálnych inovácií ako je svojpomocná výstavba je kľúčové budovanie silných partnerstiev. Svojpomocná výstavba má byť ako jeden z pilotných projektov aj súčasťou pripravovanej Koncepcie riešenia bytovej núdze v Košiciach. Mesto Košice poskytuje pozemky pre budúcich stavebníkov vo forme dlhodobého prenájmu. S MČ Košice – Luník IX pri realizácií aktivít komunikujeme a spolupracujeme na pravidelnej báze. V lete 2021 sa medzi partnerov projektu pridal Košický samosprávny kraj, ktorý prostredníctvom Sociálneho podniku KSK bude pomáhať s výstavbou vzorového domu. Projekt výstavby vzorového domu podporujú Hollen, LDS Charities, Habitat for Humanity a Wienerberger a ďalších partnerov získavame priebežne.

Galéria

Svojpomocná výstavba Luník IX - architektonická štúdia
Rankovce - Ilustračná fotografia
Rankovce - Ilustračná fotografia
Rankovce - Ilustračná fotografia
Rankovce - Ilustračná fotografia
Fotografia z výstavby v Rankovciach
Fotografia z výstavby v Rankovciach
Fotografia z výstavby v Rankovciach
Fotografia z výstavby v Rankovciach
Fotografia z výstavby v Rankovciach

Partneri

  • Hollen
  • Mesto KE
  • KSK
  • Sociálny podnik KSK
  • MČ Luník IX 
  • PLURAL a miestor – architekti/projektanti
  • Habitat for Humanity a Wienerberger
  • LDS Charities