Budujeme nádej v MRK

Zlepšenie kvality bývania svojpomocnou výstavbou – využitie crowdfundingu na fundraising.

Dátum realizácie: Máj 2013/Október 2013
Podpora: Nadácia VÚB + privátni darcovia
Finančný príspevok: EUR 18,900