Bodky a značky

Spájanie bodiek nám už ide,“ tešia sa deti z FIE klubu v Rankovciach a dodávajú: „… aj keď ešte niekedy musíme porozmýšľať a opravovať svoje chyby.“ Posledné dni školského roku si s deťmi precvičujeme aj dopravné značky, aby sa bez úrazov na cestách a v zdraví vrátili do klubu aj po prázdninách.

Podporujú naše úsiliethe-velux-foundations_logo           

ETP školské kluby a aktivity s nimi spojené sú spolufinancované s podporou Nadácie Velux, Karpatskej nadácie, neziskovej organizácie Charlie Karlín a súkromného sponzora Hollen.