Besedy na stredných školách

V rámci projektu Budujeme nádej na Luníku IX, podporovaného Ministerstvom spravodlivosti SR, sme sa s klientmi druhošancového vzdelávania – študentmi a obyvateľmi sídliska Luník IX,

vydali na návštevy stredných škôl v Košiciach. Minulý týždeň sme zavítali na pôdu Gymnázia sv. Tomáša Akvinského a Konzervatória Jozefa Adamoviča. V rámci besedy sme predstavili aktivity ETP Slovensko, priblížili strasti a radosti života na sídlisku, popísali zmeny, ktorými Luník IX za posledné obdobie prechádza.

Týmto by sme radi poďakovali vedeniu a tiež študentom oboch škôl za poskytnutie priestoru, vrúcne prijatie a zaujímavé otázky z publika. Tešíme sa na ďalšie stretnutia!