Audiovizuálne záznamy z udeľovania Ceny pre občiansku spoločnosť v Bruseli

Ponúkame audiovizuálne záznamy z udeľovania Ceny pre občiansku spoločnosť v Bruseli dňa 16.10.2014.
Na linku sa nachádzajú videá, ktoré predstavujú víťazné projekty (vrátane projektu ETP Slovensko Budujeme nádej). Predstavenie projektu Budujeme nádej začína vo videu s názvom The 3 winning projects v 1. minúte 50. sekunde, ďalšie video  obsahuje interview s riaditeľkou ETP Slovensko Slávkou Mačákovou.