ART4Rom

Medzinárodný projekt, ktorý prebiehal súčasne v rokoch 2013 a 2014 na Slovensku, v Maďarsku a v Taliansku. V rámci neho na Slovensku od februára do júna pravidelne pracovalo 80 detí v piatich komunitných centrách ETP v tvorivých krúžkoch. Dostali v nich príležitosť naplno rozvinúť nadanie, spoznať históriu Rómov, rómske zvyky a tradície a popritom rozvíjať svoje schopnosti učiť sa. Projekt bol cestou k tomu, aby sa rómska kultúra zviditeľnila nielen medzi rómskymi, ale aj nerómskymi deťmi.

Posilnenie medzikultúrneho dialógu, vzájomné porozumenie a sociálna inklúzia deti z rómskeho aj nerómskeho prostredia prostredníctvom inovatívnych vzdelávacích metód založených na využívaní umenia pri vyučovaní v školskom a neformálnom vzdelávacom prostredí.

Projekt bol realizovaný od decembra 2012 do novembra 2014. Projekt Art4Rom nájdete aj na facebooku a na Youtube.

Podpora: int_partner_02

Finančný príspevok: EUR 25,362

 

ART4ROM_samostatne_vo_farbe11