Naša kolegyňa Lucia Hrubá zastupovala  ETP Slovensko v Bruseli

Záverečné stretnutie partnerov projektu Art4ROM a tlačová konferencia v Bruseli dali bodku za dvomi rokmi medzinárodnej spolupráce, zameranej na spoločný cieľ podporu interkultúrneho dialógu, podporu sociálneho začleňovania rómskych detí a na snahu o zlepšenie ich životných príležitostí.


V projekte okrem iného ide o upriamovanie pozornosti na hodnoty rómskej kultúry.

Na projekte Art4ROM spolupracovali International Yehudi Menuhin Foundation,  ERIO, ETP Slovensko, M.G.R. International , MUS-E Hungary, MUS-E Napoli, , The Mosaic Art and Sound, UNION ROMANI.

Partneri počas projektu prispeli k rozvoju vzdelávacích nástrojov, zameraných na vzdelávanie rómskych a nerómskych detí .

V záujme posilnenia schopnosti učiť sa, rozvoja tvorivosti a inklúzie v školách vytvorili množstvo cenných edukačných materiálov: Učebné plány, zbierku osvedčených postupov, depozitár zdrojov  pre využívanie umenia, konverzačný slovníček pre deti v národných jazykoch partnerov, metodickú príručku Art4ROM a iné.

Väčšina materiálov, ktoré  vznikli počas projektu, je už  teraz k dispozícii na webových stránkach Art4ROM v sekcii Zdroje. Veríme, že pomôžu pedagógom mnohých krajín.