Andrej Bán by nebol zahanbený budúcnosťou Rómskej fotogafie

V súčasnosti pracuje ETP Slovensko v 12 marginalizovaných rómskych komunitách na strednom a východnom Slovensku. Vybraní mladí ľudia z týchto komunít sú zapojení do tvorivej dielne s názvom Kultúra a história Rómov, v rámci ktorej sa účastníci učia ako pripraviť kvalitnú reportáž o svojom každodennom živote, radostiach a starostiach, ktoré zažívajú.

Účastníci tvorivej dielne sa učia základom fotografie, princípom a postupom ako vytvoriť fotografie, ktoré sú kvalitné po technickej a kompozičnej stránke. Úlohou budúcich mladých reportérov je pozorne sledovať každodenné životné situácie v rómskej komunite, nafotiť ich a popísať ich krátkou reportážou. Cieľom tvorivej dielne je zobraziť skutočný život, životné príbehy Rómov zo sociálne vylúčených spoločenstiev ich vlastnými očami.

Talentovaní mladí ľudia budú mať v budúcnosti príležitosť vystaviť svoje fotografie na rôznych výstavách nielen v komunitných centrách v rómskych osadách, ale aj v mestách, vrátane hlavného mesta, a oboznámiť majoritné obyvateľstvo so svetom, záujmami, názormi a každodennými situáciami, ktoré zažívajú.

Tvorivá dielňa je súčasťou projektu Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku.