Americkí herci v osadách – Spája nás inakosť

Aj tohto roku, už piaty raz, prídu na pozvanie ETP Slovensko (ETP) do rómskych osád americkí herci z newyorského divadla Dramatic Adventure Theater (DAT), aby prostredníctvom interaktívnych umeleckých workshopov podporili osobnostný rozvoj detí, mládeže a rodičov z marginalizovaných rómskych komunít.

Východné Slovensko učarilo hercom a umelcom z DAT už v roku 2011, kedy spoločne s ETP zorganizovali prvý interaktívny divadelný workshop pre deti a mládež z Podsadku v Starej Ľubovni. Odvtedy umelci z DAT prichádzajú každoročne. Predošlé ročníky workshopov potvrdili jedinečný efekt týchto sociálno-umeleckých stretnutí. Dosiaľ DAT spolupracovalo s rómskymi deťmi a mládežou v troch lokalitách na Slovensku (Stará Ľubovňa, Moldava nad Bodvou a Košice-Šaca), jeho podobné aktivity sú však známe aj v ďalších krajinách sveta, napríklad Zimbabwe, Ekvádor alebo Tanzánia.

Štyridsaťjeden umelcov bude s deťmi a mladými ľuďmi pracovať od stredy 22. júla do utorka 28. júla t.r. v troch komunitných centách ETP, v Rankovciach, Starej Ľubovni a Veľkej Ide individuálne a súčasne tímovo. Ich zámerom je inšpirovať účastníkov workshopov k tomu, aby dokázali vyjadriť svoje pocity prostredníctvom umenia, zamysleli sa nad pozitívnymi a negatívnymi udalosťami vo svojom  živote a vedeli svoje zážitky preniesť na javisko. Deti a mládež pri takejto tvorivej práci získavajú sebavedomie, učia sa rešpektovať jeden druhého, spolupracovať a súčasne uvedomiť si jedinečnosť svojho pôvodu a hrdosť na rómsku kultúru. Účastníci workshopov sami rozhodujú o príbehu a konflikte budúceho predstavenia, vyberajú postavy a vytvárajú dialógy, mnohokrát založené na osobných skúsenostiach. Prostredníctvom tejto techniky deti a mládež slobodne vyjadrujú, čo si myslia, čo cítia a ako vnímajú dianie vo svojom okolí. Každé predstavenie je jedinečné, pretože odzrkadľuje emócie a životné príbehy samotných hercov.

Veríme, že sa nám, podobne ako v minulých rokoch, podarí objaviť aj zopár dosiaľ skrytých talentov. Predošlý mesiac newyorské divadlo v spolupráci so slovenskými profesionálnymi hercami na scéne Divadla Andreja Bagara v Nitre uviedlo úspešné predstavenie, inšpirované skúsenosťami z práce ETP v rómskych komunitách. V predstavení účinkovali aj hudobníci Divadla z chatrče z Moldavy nad Bodvou. Divadlo z chatrče založilo ETP v roku 2010 v rámci aktivít Komunitného centra na Budulovskej.

Súčasťou sedemdňového pobytu hercov DAT na Slovensku bude aj spolupráca s miestnymi občanmi na zveľaďovaní osád. V piatok 24. júla od 9.00 hodiny v Rankovciach členovia amerického divadelného tímu, spoločne s dobrovoľníkmi z Habitat for Humanity International, Veľvyslanectva holandského kráľovstva na Slovensku a ETP Slovensko pomôžu rankovským staviteľom pri svojpomocnej výstavbe rodinných domov, ktoré si stavajú s pomocou mikropôžičiek ETP. Na stavebný deň v Rankovciach srdečne pozývame zástupcov všetkých médií.

Pozývame Vás srdečne aj na záverečné divadelné predstavenia, ktoré budú mať premiéru:

28. júla o 14.30 hod. v Kultúrnom dome v Rankovciach

28. júla o 16.00 hod. v Komunitnom centre Stará Ľubovňa

28. júla o 16.30 hod. v Obecnom amfiteátri vo Veľkej Ide.

Bližšie informácie o divadelných workshopoch: Lenka Orságová, orsagova@ke.etp.sk, tel. 0917 179 639

Bližšie informácie o stavebnom dni v Rankovciach: Eva Zelizňaková, zeliznakova@ke.etp.sk, 0917 179 639