Aký sme mali rok 2021 v Podsadku?

Rok 2021 bol v Podsadku dobrým rokom. Začiatkom roka sa naše deti a mládež z mentorského programu zapojili do projektu „Schopné deti pre svoju komunitu“, ktorý bol zameraný na ochrannú životného prostredia. Deti a mládež z nášho komunitného centra vyrobili predzáhradku z paliet, kde vypestovali zeleninu rôznych druhov a okrasné kvetiny. Za odmenu sme sa potom spoločne vybrali na výlet na Chodník korunami stromov. Cez leto sa v priestoroch komunitného centra  uskutočnili dve letné školy. Prvá, pre staršie deti, sa konala začiatkom augusta a bola zameraná na kreativitu – divadlo a maľovanie. Druhá, pre mladšie deti, sa uskutočnila koncom augusta a bola zameraná na FIE metódu hravou formou. Veď sa pozrite! Okrem toho stále poskytujeme podporu komunite v Podsadku. „Na dennej báze sa realizuje sociálne poradenstvo a služby poskytované v stredisku osobnej hygieny – práčovňa a hygienické centrum. O stredisko osobnej hygieny je naďalej vysoký záujem. Našim klientom to neskutočne pomáha, zvlášť v tejto covidovej dobe“, uzatvára vedúci komunitného centra Dávid Korčkovský.

Ďakujeme Mestu Stará Ľubovňa, ACF Slovakia, LDS Charities, Hollen s.r.o., ÚSVRK, Karpatskej nadácii, Nadácii Pontis, Baterkárni, programu Escalator cez Creative Industry Košice, platforme Bystriny, našim mentorom a online mentorom a všetkým, ktorí ste naše aktivity v Podsadku v tomto roku podporovali.