Budujeme nádej na Luníku IX – kapitola 3

V rámci tohto projektu bude realizovaná 5-dňová Letná akadémia a exkurzie pre deti a mladých zo sídliska, moderované diskusie – mladí z o sídliska budú diskutovať so študentmi stredných škôl o živote na sídlisku. Voľnočasové krúžky a FIE kluby – žiaci a mladí získajú návyky k učeniu sa metódou FIE. Prostredníctvom blogov, vlogov, článkov, interview budeme informovať verejnosť o dianí na LIX.

Trvanie: 6/2019 – 12/2019

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj.