Aktivity vo Vranove nad Topľou – január 2008

Počas prvého mesiaca tohto roku sa realizovalo niekoľko aktivít. V spolupráci s Pastoračným centrom Rómov v Čičave sa uskutočnil kultúrny program s názvom „Prevenciou proti chorobe“, ktorý sme pripravili spoločne s nezamestnanými z Čičavy, ktorí sú na aktivačných prácach v obci.

Pre klientov obce Bystré sa konala v poradí už druhá zdravotná prednáška. Hlavnou témou prednášky bola „Osteoporóza, príčina a prevencia“. Po prednáške sme navštívili ležiacich alebo imobilných klientov.

Po rozhovoroch s klientmi sme zaradili do plánovaných aktivít na nasledujúce mesiace pravidelne duchovný program. V priestoroch kultúrneho domu vo Vranove nad Topľou mali naši klienti možnosť stretnúť sa s príbuznými a aj s celými rodinami z Vranova a okolia.

V závere januára sme sa opäť vrátili ku klientom obce Čičava, kde sa uskutočnila zdravotná prednáška. Hlavná téma prednášky bola „Starostlivosť o najstarších členov rodiny a starecké choroby“.