Aktivity vo Vranove nad Topľou – február 2008

Počas tohto mesiaca sme pripravili v spolupráci s Pastoračným centrom Rómov hudobno – kultúrne podujatie. Do príprav sa zapojili aj nezamestnaní z našej obce. Prvý krok začal roznášaním pozvánok a osobným rozhovorom. Nasledovalo stretnutie s hudobnou skupinou F6 a divadelným klubom DIK. Príprava a priebeh bol naplánovaný a kultúrny dom bol rezervovaný.Do pôvodného programu sme sa rozhodli zaradiť aj večerné premietanie filmu „Ako zdolať Obrov“. Pozvaní klienti neprišli sami, ako sa dalo predpokladať, ale s celými rodinami. Program sa nakoniec musel predĺžiť o tri hodiny. Takže organizátori odchádzali unavení a pozvaní hostia si stihli zatancovať, zaspievať a niektorý aj zdriemnuť. Takýto program sme pripravili po rozhovore s klientmi počas pravidelných stretnutí v KC a plánujeme ho zaradiť do pravidelného programu. Veľká časť našich klientov pochádza z hudobníckych rodín a niektorí z nich sú ešte aktívni muzikanti. „Precestoval som s mojou kapelou veľkú časť strednej Európy. A naša hudba chytila každého za srdce, aj keď nám nerozumel ani „jek lav“ (ani jedno slovko)“ podotkol Michal Dávid, vedúci kapely Romani vodži.