Aktivity vo Veľkých Kapušanoch v mesiaci január 2008

V mesiaci január sa v našom Komunitnom centre realizovali veľmi zaujímavé aktivity.

Prvá aktivita bolo posedenie pri čaji. Bol to veľmi zaujímavý program, nakoľko klienti rozprávali o starých porekadlách. Na tento program som sa pripravoval aj ja. Vyhľadal som staré rómske porekadlá a príslovia z internetu a prečítal ich na stretnutí. Niektorí klienti boli veľmi prekvapení, pretože niektoré ešte vôbec nepočuli.

Ďalšie aktivity boli ručné práce. Na moje prekvapenie sa do programu zapojili aj niektorí klienti. Boli veľmi nápomocní: vystrihovali odev, pripravovali materiál…atď. Keďže cieľom tohto programu bolo (a ešte stále je) prekvapiť chudobné deti, klienti sa veľmi snažili. Jedna klientka pripravila prekrásny farebný šál, druhá klientka pripravila bábiky a ostatné naďalej pracujú na tom, aby darčeky potešili každé dieťa. Jedno je isté: klienti nášho klubu sú veľmi kreatívni.

Zaujímavý program bolo premietanie kultúrno -historického filmu, ktorý potešil starých tanečníkov nášho klubu. Vo filme tancovali herci z divadla Gypsy Dance Theatre. Po skončení filmu sa klienti opýtali, kedy si naplánujeme ďalší kultúrny večer, kde by si mohli zase zatancovať a zaspievať.

Keď som navštevoval klientov, zisťoval som ich zdravotný stav, pýtal som sa na ich potreby, meral som krvný tlak a ponúkal som im, aby sa zapojili do projektov Splňme si svoj sen a Habitat.

Som presvedčený, že klienti sú spokojní a veľmi sa tešia na každú našu spoločnú aktivitu.

Viktor Teru