Aktivity Klubu hrhovských žien

Aktivity Klubu hrhovských žien – s takýmto názvom projektu sa ženská časť hrhovskej komunity zapojila do 3. grantového kola Fondu TVOJ SPIš. Všetky činnosti Klubu hrhovských žien smerovali k tomu, aby sa prelomila minimálna alebo žiadnu zapojenosť hrhovských žien do verejného, spoločenského a kultúrneho života v obci.

Členky klubu – 20 rómskych žien i nezamestnané ženy obce, dokopy ich bolo 50, sa venovali šitiu ľudových a tradičných odevov, trojgeneračnému a dvojetnickému vareniu a stolovaniu, tkaniu a vyšívaniu.

Klub žien sa spočiatku stretával v domácnostiach jednotlivých členiek, ale aj v materskej škôlke alebo v remeselnej dielni. Neskôr, po dokončení priestorov sa klub žien presťahoval do komunitného sociálneho klubu. Tri generácie žien – babky, ženy v strednom veku a mladé dievčatá si tu navzájom vymieňali svoje skúsenosti z varenia a prípravy jedál. Dokúpené štyri šijacie stroje a žehlička sa stali súčasťou vybavenia a slúžili pri opravách i šití nových odevov.

Spolok hrhovskej mládeže sa snažil zapojiť i chlapčenskú časť rómskej i nerómskej mládeže do výroby betónových dlaždíc a tak vytvoriť odrazový mostík pre ich budúce uplatnenie na trhu práce.