Ako žiakov naučiť a neunaviť

Túto sobotu sme mali druhé školenie Krížom-krážom, na ktorom sa zúčastnili dve učiteľky zo Starej Ľubovne, učiteľka z Veľkej Idy a špeciálna pedagogička z komunitného centra Rankovce. Školenie viedla skúsená pedagogička Zuzka Révészová, ktorá nás pozvala do Špeciálnej základnej školy Odborárskej 2 v Košiciach, kde momentálne pôsobí.

V dopoludňajších hodinách pani učiteľky prezentovali portfóliá svojich žiakov a fotodokumentáciu zozbieranú v priebehu prvých troch mesiacov vedenia školského klubu Krížom-krážom. Diskutovali o tom, ktoré cvičenia a úlohy boli pre žiakov najzaujímavejšie, ktoré úlohy sa ukázali ako najefektívnejšie a s ktorými cvičeniami sa žiaci najviac potrápili. Krátke video z vianočného vystúpenia v Starej Ľubovni rozpútalo debatu o polročnom mini-projekte zameranom na dramatickú výchovu. Vo všetkých kluboch Krížom-krážom si žiaci nacvičili krátku scénku o medveďovi a pri vianočnom posedení ju zahrali svojim rodičom a kamarátom.

Zuzka Révészová použila svoju vlastnú triedu na demonštráciu vhodného učebného prostredia, kde sa nájde miesto na prácu i relaxáciu. Predstavila rôzne pedagogické pomôcky, ktoré žiakov zaujmú a pomôžu im sústrediť sa na učivo. Žiaci tak prijímajú informácie a upevňujú si vedomosti hravou formou, ktorá ich neunavuje. V priebehu školenia si učiteľky mali možnosť vyskúšať interaktívne aktivity ako napríklad „neviditeľné obrázky“, „tanečný diamant“, či „matematická reťaz“.