Ako vzniká Batman

Workshop   Deviatka žije! sa niesol v duchu vzniku superhrdinov. Potrebovali sme na to polystyrén, farbičky, ale predovšetkým chuť do práce, fantáziu a zručnosť. Chalanov nápad zaujal, čoho výsledkom boli fešní batmanovia.

 

Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Za obsah projektu je výlučne zodpovedný príjemca – ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt ministerstvo vnutra logo