Ako testovať na záver 1

S približujúcim sa koncom školského roka sa pripravujeme na záverečné testovanie, aby sme získali výstupné dáta k experimentálnemu kontrolovanému výskumu s náhodným výberom žiakov  1. ročníka základnej školy. Výskum odborne zastrešuje Katedra psychológie Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity (PeadF UK). Dnešné školenie, zamerané na testovanie v kognitívnej oblasti, vedie Anka Páchová  z tohto pracoviska. Školenie objasňuje prácu s testovacím materiálom podľa testovacej batérie, ktorú navrhli výskumníci z PeadF UK. Školí sa päť študentiek štvrtého a piateho ročníka Prešovskej univerzity, ktoré budú v priebehu júna získavať výstupné údaje od žiakov, ktorí počas celého školského roka navštevovali školské kluby FIE a Krížom-krážom. Tieto školské kluby pracujú v troch našich partnerských základných školách vo Veľkej Ide , Starej Ľubovni-PodsadkuHerľanoch, kam chodia deti z Rankoviec.

Podporujú naše úsilie the-velux-foundations_logo
ETP školské kluby a aktivity s nimi spojené sú spolufinancované s podporou Nadácie Velux a Karpatskej nadácie