Ako sa rozhodovať na životných križovatkách?

Victoria Ball je autorka a dynamická školiteľka s viac ako 27 ročnými skúsenosťami. Tréningové programy si sama tvorí a školí nielen v USA, ale aj v zahraničí. ETP Slovensko s ňou na podobnom programe spolupracuje už po štvrtý  krát. Tento raz je kurz Križovatky organizovaný v spolupráci s mestskou časťou Košice – Šaca a spoločnosťou U. S. Steel Košice.Na kurze sa zúčastňuje 33 mužov, ktorí sú zaradení do projektu  U. S. Steel Košice Rovnosť príležitostí, a ktorí na základe personálneho lízingu pracujú vo viacerých divíznych závodoch košickej oceliarne.

Školenie Križovatky začalo 19. septembra 2011 a potrvá do 4. októbra 2011. Počas týchto dní majú súčasné a budúce hlavy rodín čas a priestor na premýšľanie o zmysle vlastného života, svojich hodnotách a vzťahoch. Učia sa ako rozhodnutia ovplyvňujú náš život, ako nazerať na šance, ktoré sa vyskytnú a ako odhaliť podstatu pravdy a dôveryhodnosti. Celý kurz Križovatky je ukončený napínavým znázornením toho, čo svojim životom po sebe zanechávame. Zároveň ponúka účastníkom možnosť  vyjadriť a naplánovať si ako svoj ďalší život prežijú tak, aby svojim deťom (rodinám) zanechali pozitívny odkaz. Účastníci sa zamýšľajú nad svojim životným poslaním a nad tým, ako ho dosiahnuť. Slávnostné udeľovanie diplomov z kurzu Križovatky sa uskutoční 4.10.2011 o 16,30 v Kultúrnom centre Košice – Šaca.

Veríme, že získanie týchto vedomostí pomôže účastníkom prelomiť začarovaný kruh chudoby a objaviť cestu pre plnohodnotný život.

Vzdelávanie prostredníctvom Križovatiek v rámci programu Šanca pre Rómov finančne podporili: Rómsky vzdelávací fond, Britské veľvyslanectvo na Slovensku, Holandské veľvyslanectvo na Slovensku a Veľvyslanectvo USA na Slovensku. Partnermi projektu sú Mestská časť Košice – Šaca, U. S. Steel Košice a ETP Slovensko.