Aj predškoláci sa už učia

Už druhý týždeň dvadsať nových detí zo Starej Ľubovne-Podsadku navštevuje v tamojšom komunitnom centre predškolskú prípravu. Sú veľmi šikovné a už počas prvých dní sa naučili riekanku Kováč koňa kuje a pomenovať niektoré farby – najprv žltú ako slniečko a červenú.

Postupne sa spoznávame, zbližujeme a tešíme sa na každodenné stretávanie a spoločnú prácu, vďaka ktorej sa z nich takto o rok stanú úspešní prváci základnej školy.

Aj v tomto školskom roku budeme pracovať v komunitných centrách v Rankovciach, Starej Ľubovni-Podsadku a Veľkej Ide nielen s predškolákmi, ale aj s ich rodičmi, aby aj doma nachádzali povzbudenie a pomoc pri vzdelávaní.