Aj my sa chceme naučiť šiť

Komunitné centrum Ostrovany počas plnenia projektu „Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku“ má aj mimoškolskú činnosť a to kurz šitia. Ten vedie pani Magdaléna Cervová. Cieľom tohto kurzu je naučiť mladé ženy šiť a opravovať si odevy. Záujem majú nielen ženy, ale aj chlapci, ktorí sú v niektorých prípadoch dokonca zručnejší ako ženy. Tento kurz si veľmi pochvaľujú, nakoľko získavajú zručnosti pri zhotovovaní a oprave vlastných odevov a majú to zdarma. Na tento kurz nám boli dodané dva šijacie stroje od „Nadácie Ježiša Krista Svätých neskorších dní“ z USA a tiež bol zakúpený ešte jeden šijací stroj, ktorý slúži na obšívanie látok.