8.6. o 18:30 – vernisáž výstavy fotografií mladých fotografov z vylúčených rómskych komunít

„Cesta do neznáma – príbeh Rómov na Slovensku“ je ďalším projektom,ktorý vám prináša tím SPOTs ako súčasť podprogramu Sociálne umenie. Jeho cieľom je podporovať aktivity zamerané na scitlivenie verejnosti,spoluprácu umelcov s obyvateľmi v znevýhodnených komunitách a rozvoj nových prístupov v sociálnej a komunitnej práci. Záštitu nad projektom prevzal Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity.

10:15 – Panelová diskusia

Počas panelovej diskusie sa Vám predstavia zástupcovia inštitúcií a mimovládnych organizácií ,ktorí dlhoročne pracujú v rómskych komunitách na Slovensku. Dozviete sa ako funguje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity,priblížime vám význam ačinnosť Múzea Rómskej kultúry v Brne ale aj aktivity rómskej tlačovej agentúry MECEM z Košíc. Činnosti a aktivity v rómskych komunitách vám predstavia OZ Pre lepší život z Rankoviec, ETP Slovensko a OZ CESPOM z Lučenca.

18:30 – Vernisáž výstavy fotografií mladých fotografov z vylúčených rómskych komunít

Fotografie vznikli počas projektu „Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku“ , ktorý realizuje ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj v prostredí miest a obci: Stará Ľubovňa, Hodejov, Moldava nad Bodvou, Ostrovany,Veľký Blh. Budete mať možnosť vidieť24 fotografií, ktoré zachytávajú momenty bežného života mladých ľudí. Ich autormi sú Eva Porčogošová, Róbert Oláh, Angela Dunková, Nikola Horváthová, Karol Horváth, Gustáv Dunka, Dávid Korčokovský, Milan Hudák a Lucia Pompová a ďalší. Viac na www.spots.sk