4. online event KPNO: Občianske inovácie – dobré príklady z Poľska, 23. apríl 2021 o 13:00

Podujatie bude prebiehať v poľskom jazyku, zabezpečené bude tlmočenie do slovenčiny, poľštiny a maďarčiny. Treba sa registrovať vopred. Registrovaným účastníkom budú zaslané technické detaily k pripojeniu na webinár pred podujatím. Registrácia: https://forms.gle/smjbwbQDCTe7SE5B6

Na štvrtom online podujatí Karpatskej platformy vystúpia:

Iwona Woch z miestnej akčnej skupiny „Zielone Bieszczady“ s prezentáciou Aktívne ženy v rurálnom prostredí

Adrianna Urban z Centra pre koordináciu a podporu sociálno-ekonomickej činnosti bude hovoriť o sociálno-ekonomickom rozvoji vidieka a rolou mladých mimovládnych organizácií v ňom.