3. online event KPNO: Občianske inovácie – dobré príklady zo Slovenska, 14. apríl 2021 o 17:00

Podujatie bude prebiehať v slovenskom jazyku, zabezpečené bude tlmočenie do ukrajinčiny, poľštiny a maďarčiny. Treba sa registrovať vopred, registrovaným účastníkom budú zaslané technické detaily k pripojeniu na webinár pred podujatím. Registrácia: https://forms.gle/bfbrSySMJbEjCG8a6

Na treťom online podujatí Karpatskej platformy vystúpia:

Alexander Mušinka z Ústavu rómskych štúdií Prešovskej univerzity na úvod podujatia krátko predstaví odkaz Eleny Lackovej, ktorej 100. výročie narodenia slávime tento rok.

Eleonóra Liptáková z Detstvo deťom, o.z. bude hovoriť o príbehu Domčeka – centra podpory ranej starostlivosti.

Katarína Krejčíková z eduRoma – Roma Education Project, o.z. bude prezentovať výskum o vzdelávaní žiakov z marginalizovaných rómskych komunít počas COVID-19.

Júlia Choleva z Filozofickej fakulty UK v Bratislave a Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV predstaví publikáciu Deň Alice a Doda v škole v kontexte otázky dostupnosti vzdelávania vo viacjazyčnej spoločnosti.

Dávid Korčkovský z ETP Slovensko bude moderátorom podujatia.